Top

Tu gaqvT saitis xedvis problema, daaklikeT aq

რეკლამა

განათავსეთ თქვენი რეკლამა ან განცხადება აქ
თბილისი >> სამგორი
marSutkebi dakveTiT
30ლარი

marSutkebi dakveTiT

ივნისი 03, 2019
GEO1301771
gTavazobT komportuli marSutkebiT momsaxurebas ! viRebT SekveTebs saqarTvelos nebismieri kuTxis mimarTulebiT.
aseve gTavazobT yoveldRiur reisebs mestiis mimarTulebiT, Tbilisidan - navTluxis avtosadguridan. gasvla dilis 7 saaTze. Rirebuleba 30 lari. mgzavrobis xangrZlioba 30 lari.
aseve reisebi sruldeba yoveldRes mestiidan Tbilisamde. gasvlis dro 08:00 saaTi.
darekeT dasajavSnad- +995 551 13 12 22 / +995 591 66 36 63
კონტაქტი :
  • ტიპი : მინიბუსი
  • ბრენდი : Mercedes
  • გამოშვების წელი : 2009
  • გარბენი : 562012კმ
მანქანების ქირაობა, გაქირავება
განცხადებები 91 - 120 სულ 1777

რეკლამა

განათავსეთ თქვენი რეკლამა ან განცხადება აქ